odkaz na stránky - autor Karel Čaloud
 
Názvy strun

Názvy strun

Struny od shora dolů G' C' E' A'

Ukulele je hudební nástroj, který je velmi přívětivý k levé ruce hráče (platí pro praváky). Pokud je levák a drží ukulele obráceně, potom k pravé ruce. Přívětivost spočívá v tom, že počet strun je shodný s počtem prstů hráče, které použije pro stisk strun, struny jsou nylonové (neřeží do prstů tak jako kytarové kovové) a v neposlední řadě je to nástroj malých rozměrů. Akordy mohou být na ukulele hrány strunami prázdnými, jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi prsty.

Standardní ladění pro sopránové a koncertní ukulele je v C dur, se strunami, které se jmenují viz obrázek od shora dolů G’ C’ E’ A’. Struna G je naladěna o oktávu výše, než by se očekávalo a než je zvykem např. u kytary. Tím pádem nejsou struny uspořádány od nejnižší po nejvyšší. Výška tónů pro jednotlivých strun: G – 392 Hz, C – 261,6 Hz, E – 329,6 Hz, A – 440 Hz.

Akord je označení pro souzvuk tří a více současně znějících různých tónů, uspořádaných podle určitého systému. Příkladem může být zvuk současně znějících tří nebo více tónů klavíru nebo kytary, ukulele a podobně. Každý akord hraný na hmatníku nástroje je možné hrát hráčem v různých polohách na hmatníku různými prsty. Pokusím se nyní demonstrovat na používaných akordech jejich možné způsoby držení.

Názvy pro základní durové akordy jsou C, C#, Db, D, D#, Eb, E, F, F#, Gb, G, G#, Ab, A, A#, Bb, B, C. Protože akord C# = Db, D# = Eb, F# = Gb, G# = Ab a A# = Bb, můžeme se někdy setkat s jedním nebo druhým značením podle toho, jaká tónina je pro píseň, skladbu atd. použita. Obvykle se v durových tóninách používá varianta s křížkem (např. G#) a v molových tóninách s b (Ab). Dále se budeme zabývat pouze Akordy značenými #, tím pádem se nám okruh zúží na C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B, C. Ještě poznámka k označení akordu B. V některých zemích se používá pro značení písmeno B (např. Anglie, Amerika, Holandsko), v některých (např. Německo) a u nás se používá H. Logické a pro nezáměnnost se jeví nejlepší způsob značení pro celý tón a pro akord označení H a pro snížené H označení B. Přesto i u nás je zavedeno i značení B a Bb. Podle mne tento rozdíl vznikl nějak přibližně takto:
  • C D E F G A H
  • A B C D E F G 
V obou případech jde o písmena po sobě jdoucí v abecedě použitá pro označení not.
Začněme akordem C. Jeden z nejběžnějších a nejvíce používaných akordů je možné uchopit a zahrát v různých modifikacích, jak ukazují obrázky c1 - c12 (popisek obrázku):
C

C

c1
C

C

c2
C

C

c3
C

C

c4
C

C

c5
C

C

c6
C

C

c7
C

C

c8
C

C

c9
C

C

c10
C

C

c11
C

C

c12
Podle toho, co jsme si řekli na začátku, že akordem je souzvuk nejméně tří různých tónů, si rozeberme jaké tóny obsahují výše uvedené obrázky prstokladů.
 
Obrázek akordu č. Tón Tón Tón Tón Počet různých tónů
c1 G C E C 3
c2 C C E C 2
c3 G E E C 3
c4 G E G C 3
c5 C E G C 3
c6 C C G C 2
c7 C E E C 2
c8 C E G C 3
c9 G G C E 3
c10 E G E C 3
c11 E G E C 3
c12 G C E C 3

Podle tabulky a této definice můžeme vypustit prstoklady c2, c6 a c7.

Z uvedených prstokladů je nejvíce používaný a nejvíce známý prstoklad podle obrázku c1. Akordy ze skupiny c3, c4, c5 a c8 si jsou velmi podobné a z těchto prstokladů se nejvíce používá c5 nebo c8. Prstoklad podle c5 je “zkráceným” barré prstokladu c8.
Pozn:

Barré je označení způsobu hry na strunný nástroj typu kytara nebo ukulele. Levým ukazováčkem se při tomto způsobu hry stiskne více strun najednou, případně všechny najednou.

Akordy ze skupiny c9, c10, c11 si jsou rovněž podobné a prakticky vychází z prstokladu c11. Prstoklad c12, který pro akord C vychází polohou velmi vysoko, se v případě akordu C běžně nepoužívá. Je možné si všimnout toho, že prstoklad c12 vychází z prstokladu akordu C s nultým pražcem c1, který nahradí držení strun první prst (ukazováček).

Uvedeme-li tedy nejvíce používané prstoklady akordu C, jsou to c1, c5, c8 a c11. Mezi c5 a c8 není rozdíl v jejich znění a je možné používat jeden nebo druhý.

C

C

c1
C

C

c5
C

C

c8
C

C

c11
Tam, kde jsou červené puntíky v znázornění prstokladu těsně vedle sebe, jsou tato místa na hmatníku nástroje zmačknuta jedním prstem - ukazováčkem (barré).
Akord C

Akord C

Akord C je velmi jednoduchý, jak ukazuje obrázek, obvykle třetím prstem levé ruky zmáčkneme strunu A před třetím pražcem.
Akord F

Akord F

Akord F se drží dvěma prsty a jak ukazuje značka - prvním a druhým prstem. Ve značkách akordů jsou čísla znamenající příslušný prst v pořadí 1, 2, 3 a 4 - ukazováček prostředník, prsteník a malíček levé ruky.
G7.png
G.png
K zahrání akordu G7 nebo G už potřebuje hráč tři prsty, ale jak je po vyzkoušení zřejmé, není jeho držení nic krkolomného.
Po zvládnutí třech (resp. čtyř) akordů jsou děti schopny zahrát řadu lidových písniček, například viz sborník Ondřeje Šárka volně ke stažení na internetu - Třiapadesát písniček na tři akordy pro ukulele. Pro ty, kteří by se chtěli později  věnovat doprovodné hře na kytaru mohou být získané znalosti akordů, respektive jejich hmatů z ukulele zúročeny, protože jednoduše řečeno mnoho akordů na sopránové a koncertní ukulele se v zásadě od akordů na kytaru neliší a mnoho z nich je velmi jednodůchých svým prstokladem. Od kytarových se liší názvem. Například akord D hraný třemi prsty na kytaru se „v provedení“ na ukulele (sopránové, koncertní, ladění GCEA) nazývá G. Ukulele je díky své velikosti také tiší než kytara a zvuk a hlasitost nástroje se mění s velikostí a konstrukcí a kvalitou provedení. Zvuk nástroje zní vyššími tóny. 

Pokud má někdo alespoň trochu znalostí ze hry na kytaru, pomůže mu tento příspěvek k tomu aby pochopil, jak je to vlastně s akordy hranými na hmatníku ukulele a akordy na hmatníku kytary. Prohlédněte si obrázek.

Hmatník kytara - ukulele
Hmatník kytara - ukulele

V levé části obrázku jsou názvy strun kytary šedým písmem a černým písmem popsány struny ukulele. Silnější první svislá šedá čára představuje nultý pražec hmatníku kytary a modrá svislá čára pátého pražce je nultým pražcem hmatníku ukulele. Kdybychom z kytary odstranili dvě nejsilnější struny (E a A), kytarovou strunu D naladili o oktávu výš a nasadili na krk kytary před pátý pražec kapodastr (viz obrázek vpravo od textu), vytvořili bychom tímto postupem z kytary něco, co by bylo napodobeninou ukulele :-). Určitě ne vzhledem, ale výškou tónů a laděním ano. Struna na kytaře s názvem:


D bude znít o pět půltónů výše (modrý, svislý, nultý pražec ukulele) D: D#, E, F, F#, G
 
G bude znít o pět půltónů výše (modrý, svislý, nultý pražec ukulele) G: G#, A, A#, B, C

B bude znít o pět půltónů výše (modrý, svislý, nultý pražec ukulele) B: C, C#, D, D#, E

E bude znít o pět půltónů výše (modrý, svislý, nultý pražec ukulele) E: F, F#, G, G#, A
Kapodastr
Kapodastr

Kromě struny D, kterou jsme naladili o oktávu výše se vlastně nic moc nestalo a můžeme hrát na kytaru dál. Je třeba si pouze uvědomit, že akordy, které teď budeme hrát, se nebudou jmenovat tak, jak jsme byli zvyklí je pojmenovávat na neupravené kytaře, ale budou se ve svém základu (C, D, E ....) jmenovat jinak.

Opět se podívejte na obrázek.

  • Z kytary nám známý akord D (zelený) dostane posunutím se po hmatníku o pět půltónů nový název (akord ukulele) - G (fialová).

  • Na kytaře akord G (červená) bude na hmatníku ukulele mít název C (světle modrá)

  • Na kytaře akord G# (žlutá) bude na hmatníku ukulele mít název C# (tmavě modrá)

Podobně je to s ostatními akordy. A proto, že ukulele má jen čtyři struny, je v mnoha případech držení akordů snazší než na kytaře. Z výše uvedeného je možné říct, že prstoklad pro akordy na ukulele může být, avšak ne vždy musí být shodný s prstokladem akordů hraných na kytaru (s ohledem na skutečnost, že ukulele má čtyři struny).

Na internetu je dost stránek zabývajících se akordy a akordovými značkami pro ukulele. Tady je jen několik odkazů z mnoha dalších:

http://www.ukulele.nl/chordfinder/

http://chordzone.com/chords/ukulele/

http://ukebuddy.com/ukulele-chords

http://kunisan.jp/ukulele/eindex.html

http://ukuchords.com/Gkey/Gsus4-ukulele-chord/#choosekey

Aby to neměli hráči na ukulele s akordy tak jednoduché, tak některé akordy, které najdeme v různých zpěvnících a hudebních materiálech se mohou objevit nazvané různě. Například akord označený jako Cdim v jedné publikaci může být v jiné označován jako C°, Czm.7, Cdim7, Cverm7 viz níže, pro jeden prstoklad. Některé akordy a jejich ekvivalentní značení je jako příklad uvedeno zde:
Běžné označení akordu
Jiný způsob značení stejného akordu
Cmi
C+
C5b
C6
Cmi6
Cmi7
Cdim
Cmaj7
Cmi maj7
C7/5#
C7/5b
Cmi7/5b
C7/6
C7/4
C9/5#
C9/5b
Cmi9
C9#
C7/9b
C9#/5#
C9b/5#
Cmaj9/7
C11
C13/9
Cm, C-, Cmin
C5+, C+5, Caug, C5#
C5- 
Csus6, C6sus, Cadd6
Cm6, Cmin6
Cm7, Cmin7, C-7
C°, Czm.7, Cdim7, Cverm7
C7maj, C7m, C7major, 
CΔ
Cmi7+, C-Δ
C7aug, C7/5+, C7(+5), C5+/7
C7/5-, C5-/7, C7/b5, C7/5dim, C7(5b)
Cm7/5b, Cmi7/5-, Cm5-/7, Cm-5/7, 
Cmi7 5-, Cɸ
C7/6sus, C7susA, C7(Asus), C7addA
C7sus4, C7susF, C7(F), C7addF, C7sus, C7(+4), Csus7/6
C9/5+, C9aug, C9+, C9+5, C9(+5)
C9/-5, C9/7/-5, C7/9/5-, C5-/9
Cmin9, Cm9, Cm7/9
C7#9, C7(#9), C9#/7, C9+
C9b, C9mi, C7-9, C9-7, C7(9b)
C9+/5+
C9-/5+, C7aug-9, C9-/7/5+
C9maj, C9maj7, Cmaj7/9, C9/7M, C9/7+
C11/9/7, C7/9/11+, C11#
C9/13sus, C7/9/13, C9/7/13
22.2.2016

Zajímavé mohou být pro hráče akordy "dim". „Figura“ prstokladu je jedna a pro všechny dim akordy stejná, pouze na jiných pozicích hmatníku nástroje. Tyto pozice prstokladu na hmatníku nástroje jsou pro všechny dim akordy tří. V dalších pozicích jde jen o stejné dim akordy s jiným pořadím v něm obsažených tónů. Výjimkou ve figuře prstokladu jsou akordy Gdim, C#dim, Edim, A#dim znázorněné figurou s žlutými kolečky a nultým pražcem. Tyto čtyři akordy jsou potom dále zahratelné pozicí prstů na první čtveřici zelených koleček. Vraťme se k jedné figuře čtyřmi prsty ve třech polohách na hmatníku. Ty jsou znázorněny na obrázku třemi barvami. Fialovou, modrou a zelenou. V řádce akordů pod textem jsou na obrázcích vidět čtyři akordy zahrané jedním prstokladem v jedné pozici na hmatníku (Cdim, F#dim, D#dim a Adim), obrázek pátý až osmý je zobrazení prvního akordu (Cdim) v dalších polohách na hmatníku.

Obrázek 1.
Obrázek 1.
Obrázek 2.
Obrázek 2.
Obrázek 3.
Obrázek 3.
Obrázek 4.
Obrázek 4.
Obrázek 5.
Obrázek 5.
Obrázek 6.
Obrázek 6.
Obrázek 7.
Obrázek 7.
Obrázek 8.
Obrázek 8.

To, co platí pro akordy od pátého až osmého obrázku (akord Cdim(1-4), platí i pro ostatní akordy z této skupiny a analogicky podobně pro všechny ostatní akordy.

Hmatník ukulele
Hmatník ukulele

Na obrázku hmatníku ukulele jsou tři stejné prstoklady v barvě fialové, modré a zelené. Tyto prstoklady začínající na prvním pražci fialovou barvou a končící na čtvrtém pražci barvou zelenou a jsou vyobrazením pro všechny akordy dim. Všechny ostatní prstoklady, které na obrázku začínají v pozici čtvrtého pražce fialovou barvou a pokračují po pražcích k vyšším tónům jsou (jak bylo již napsáno výš) stejné obsaženými tóny v jejich jiném pořadí a případně jiné oktávy.

Tabulka tří tónových akordů
Tabulka tří tónových akordů

V písničce Zafúkané od skupiny Fleret jsem "narazil" na akordy označené jako A2. Nikdy jsem neměl potřebu se podobnými akordy zabývat a ani se nepamatuji, že bych takové označení akordu kdy viděl. Při hledání informací kolem zmíněného akordu jsem se dozvěděl, že tyto akordy jsou dnes „moderní“ a autoři písní je začínají rádi používat. Pro ty, kteří by na podobnou písničku narazili, je určena malá pomůcka, jak akordy A2 a další zahrát. Podobně to může být s akordy se „4“, tzn C4, C#4, D4......atd.

Příklad pro odvození akordu např. E2

Akordy dur, mi, 2, 4, 5+, mi5+ a mi5-, jsou tvořeny třemi tóny různě vzdálenými od toho základního.

V případě akordu C2 obsahuje tóny CDG (Céčko - CEG) 

 

Určení tónů například akordu E2:

 

V případě akordu E2 obsahuje tóny EF#H (Éčko - EG#H

Určení tónů v akordu E2
Určení tónů v akordu E2
Viz zdroj z kterého jsem čerpal: http://www.51.cz/muz/teor/teo08/teo.htm

Odkaz na stránku, kde jsou hmaty akordů (i „dvojkových“) pro kytaru. 
http://harmony.tode.cz/guitar.php?bare=0&tonina=0&stup=ACEH&kapo=0&od=1&na=4

Písnička Zafúkané (její část) od skupiny Fleret

Ami       A2     Ami         A2
Větr sněh zanésl z hor do polí
Ami     C           G      Ami
Já idu přes kopce, přes údolí
C          G            C
Idu k tvej dědině zatúlanej
F        C         E     Ami A2 Ami A2
Cestičky sněhem sú zafúkané

   
Ami    C  G     C
Zafúkané, zafúkané
F         C         Dmi    E
Kolem mna všecko je zafúkané
Ami    C   G    C
Zafúkané, zafúkané
F         Dmi       E     Ami
Kolem mna všecko je zafúkané

 

 

Hurá,

ať žije

..... harmonie.

Jisté souvislosti je možné najít, stejně  jako u akordů dim, u akordů aug (5+). Všech dvanáct existujících aug akordů je možné zahrát dvěma prstoklady ve čtyřech polohách na hmatníku ukulele a pokud si pamatujeme alespoň jeden ze dvou prstokladů, jednoduše a rychle si akord dokážeme odvodit.
Na akordu C+ si vysvětlíme jak. Předpokladem pro to je alespoň minimální znalost hmatníku a na jeho pražcích vytvářených tónů.
Na obrázku Obr. C+ akordu C+ je celkový popis. Jsou zde jak názvy strun, tak názvy jednotlivých tónů  akordu C+. A právě od názvu tónů můžeme odvodit názvy akordů nebo lépe akord v dané písničce  můžeme odvodit „uchopit“ podle názvu akordu.
Například akord C+ zahrajeme „uchopíme“ tak, aby v jeho figuře byl obsažen tón C. Akord F#+ zahrajeme „uchopíme “ tak, aby v jeho figuře byl obsažen tón F# atd.
V případě akordů C#+, F+ a A+ je nahrazen prst na struně A nultým pražcem.
V případě akordů D#+, G+, B+, je možné hrát  figuru trochu jinak a u všech tří akordů zase stejně, a to tak, že vynecháme (nepoužijeme) čtvrtý prst. Protože bez čtvrtého prstu zazní prázdná struna G a G tón je v akordu obsažen. Není to nutné a pro jednoduchost uvádím figuru stejnou jako ostatní. Viz další obrázky Obr. C+1 až Obr. C+24
Obr. C+
Obr. C+
Obr.1
Obr.1
Obr.2
Obr.2
Obr.3
Obr.3
Obr.13
Obr.13
Obr.14
Obr.14
Obr.15
Obr.15
Obr.4
Obr.4
Obr.5
Obr.5
Obr.6
Obr.6
Obr.16
Obr.16
Obr.17
Obr.17
Obr.18
Obr.18
Obr.7
Obr.7
Obr.8
Obr.8
Obr.9
Obr.9
Obr.19
Obr.19
Obr.20
Obr.20
Obr.21
Obr.21
Obr.10
Obr.10
Obr.11
Obr.11
Obr.12
Obr.12
Obr.22
Obr.22
Obr.23
Obr.23
Obr.24
Obr.24

Návštěvnost stránek Mých Blech

Kalendář zkoušek a vystoupení

Moje Blechy děkují společnostem
 Webgarden.cz  za umožnění vzniku těchto stránek a poskytnutou technickou pomoc 
 Kytary.cz  za laskavé svolení k použití některých obrázků nástrojů ze stránek společnosti.

Poděkování patří také všem, kteří svými příspěvky do ankety, maily, komentáři nebo zprávami přispěli, nebo přispějí k vylepšení stránek Mých Blech.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one